چرا ELA ؟

آموزش در مکانی که به صورت تخصصی برگزار می شود را آکادمی گویند. اساتید زبان آکادمی ELA توسط سوپروایزرها (اساتید بین المللی آکادمی TESOL and CELTA Certificate Holders) از 4 مرحله ی تخصصی فیلتر شده و گزینش می شوند که عبارتند از:

1. تکمیل فرم استخدام (ارایه سوابق و مدارک بین المللی انگلیسی و نوشتن یک صفحه مقاله در مورد روش تدریس)

2. برگزاری آزمون (Teaching Knowledge Test) TKT که یکی از آزمون های رسمی بین المللی برای تشخیص میزان دانش اساتید می باشد برگزار می شود. (برای اطلاعات بیشتر به بخش آزمون های بین المللی سایت مراجعه شود)

3. اگر در مرحله قبل سوابق و مدارک بین المللی مورد تأیید سوپروایزر نبوده و یا در آزمون نمره قابل قبولی به دست نیاورده باشند، در این مرحله حذف خواهند شد. در غیر این صورت در مصاحبه شفاهی با سوپروایزر های آکادمی شرکت خواهند کرد.

4. اگر در مصاحبه شفاهی در بحث Fluency and Coherence و American Accent و یا British Accent توانایی لازم مطابق با استانداردها را دارا نباشند، در این مرحله حذف خواهند شد، در غیر این صورت اگر تمامی موارد مورد تأیید سوپروایزر واقع شود، استاد مورد نظر می بایست حداقل نیم ساعت Demo برگزار کند و به طور آزمایشی نحوه تدریس، فن بیان، قدرت انتقال و میزان به کارگیری خلاقیت در شیوه تدریس خود بر اساس متدهای استاندارد و نوین تدریس را به نمایش بگذارد.

بعد از ارزیابی نتیجه آزمون و سنجش میزان علم و دانش زبانی اساتید، در صورت تأیید می توانند با آکادمی ELA همکاری نمایند.